دانلود کیلیپ معجزه در کعبه درشب ضربت خوردن حضرت علی(ع)........شکاف کعبه محلی که فاطمه بنت اسد وارد خانه خدا شد و مولود کعبه را به دنیا آورد ١٤ رمضان ١٤٣٤.

برای دانلود کیلیک کنید.............................